விவசாயியின் நிலை!

  வானம் பார்த்த பூமிதனை வயிற்றுபப் பசிக்கு விளையச்செய்து, வான்மழை பொழியச் செய்து வானவில் இரிக்கச் செய்து, வாயுரைத்த வழிகள்தனை வழிவழியாய் வாழ்த்தி வாழ்ந்து, வசிக்கும் வட்டம் எல்லாம் வயல்வெளி காணச்செய்தான்!   அவன் விவசாயி ஆம் விவசாயி;   பசிநீங்கா பாட்டாளி பணிசெய்து பால்வார்த்தான், புதுமையின் பிறைகாணும் பணியாளன் பசிக்காக!   பணம் பணம் எனப் பட்டணம் பார்த்துச் சென்றான் கோமாளி வயிற்றுக்கு வழிசெய்ய மறந்த நாம் ஏமாளி!   ஈடுசெய்தான், விவசாயி ஆம் விவசாயி;[…]

தமிழர் கொண்டாட்டம்

    தைத்  திங்கள்  திருநாள்  தமிழர்  வாழ்வின் பெரு  விழாக்களுள்  மிகச்  சிறந்ததாகும். குடும்பங்களோடு கொண்டாடும் இந்த விழாவினை, கல்லூரி  உறவுகளோடு கொண்டாடுவது அனைவருக்கும் இன்பம் கொடுக்கும் தானே ! அதற்காக ,  நம் கல்லூரியின் தமிழ் மன்றம் சார்பில்      பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாட  முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்காக நிறைய போட்டிகளும் கலை  நிகழ்ச்சிகளும்  நடத்த மன்றத்தினர் ,  ஏற்பாடுகளை  தொடங்கினர். ஜனவரி 9  அன்று  மதியம் இரண்டு மணி அளவில் ஹாங்கார்-1   முன்னிருக்கும்[…]

In Conversation – Placement Diaries

We, The MIT Quill are happy to present our new column – “In Conversation” , where we interview people within the college who we believe posses experiences and thoughts to be shared, right from the security guards to our seniors so as to create an healthy bonding in the campus which would be of interests[…]

கல்லூரி நாட்கள்!

ஈரிரு திங்கள் இன்னுமொரு நான்காண்டுகளாய் மாறாதோ! மரணமில்லாக் காலம் சூழும் மந்திர உலகம் உண்டெனில், மரணித்தும் செல்லலாம் MITயவள் மார்பில் சாய!   சத்தமில்லா அதிகாலை, சுற்றி திரியும் இருள் வேளை! பக்கமொன்று பிரிந்திருந்திருந்தால் எங்கள் பாதங்கள் நோகுமோ என்று ஒற்றை வழி இட்டாய் -ஒட்டுமொத்த எழில் புதைத்தாய்!   சிக்கிக்கொண்டோம் சிறையில் என்றிருந்தோம்,பின்னர் புரிந்தது-அது உன் கருவறை என்று ! இவள்அரவணைப்பில் கண்ணயர்ந்தால், காலைச்சூரியனின் காட்சி ஏது?   ஐந்து நிமிட பரபரப்பு,அழைத்துச் செல்லும் காலை வகுப்பு;[…]

மனித மனம் எனும் அற்புதம்

மனதின் விருப்பங்கள் பல அதில் நிறைவேறுவன சில ஆற்றலின் ஊற்று எது ஆர்வம் ததும்பிய மனது அது ! இருட்டிலிருந்து ஒளி இலை ஓரம் பனித்துளி கோடை காலத்தின் ஏக்கம் ஒரு துளி மழை நனைந்தால் சளி வரும் ஒரு வித மயக்கம் மாற்றங்கள் நம்மைக் கேட்பதில்லை ஓட்டங்கள் ஓடாமல் எவருமில்லை பிடித்தால் ஏற்றுக் கொள் இல்லா விட்டால் பழகிக் கொள் மனம் இன்று போல் நாளை இல்லை குழந்தை மனம் கொண்டிரு தூய்மையாய் பேணிக் காத்திரு[…]

But in dreams

She never cared his existence She acted hard every day, avoiding him, With a lot of hatred to fire back, But a little love to confess.   As it was time to move apart. Love though unapparent in daily sight Erupted as a glow of light Diminishing second by second, defining the pain of love.[…]