நினைவுகளின் பக்கங்கள்

பிடித்தும் பிடிக்காமலும் புரட்டப்படும் சில புத்தகங்களின் பக்கங்களென சரிந்தோடுகின்றன இக்கல்லூரி நாட்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டின் தொடக்கமும் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் பிறப்பிடம் ஆகின்றன. இங்கே எழுதப்படும் கதைகளும் தீட்டப்படும் ஓவியமும் கற்பனையோ கனவின் நிழலுருவமோ அல்ல யதார்த்தங்களின் கலவை. வண்ண ஓவியமாக்க நினைத்து கருமை மட்டுமே படர கருப்பு வெள்ளையில் மிளிரும் பக்கங்களும் ஏராளம். எழுத மனம் வராமல் முதல் சில வரிகளிலே பேனா முனை முறிக்கப்பட்டு வறண்டு போய் வெளிரிப்போன பல வெள்ளைப்பக்கங்களும் இங்கே உண்டு.[…]

DexBot-2019

DexBot is the annual National level Robotics symposium hosted by the MIT Robotics association (MITRA). The 2019 edition of DexBot was held on the 8th and 9th of March. The event was aimed at providing an avenue for robotics enthusiasts to showcase their dexterity and innovations in the field. The Symposium saw the participation of[…]

AUTOMEET ’19

Automeet, one of the oldest Autombile Engineering symposium of the country, was conducted by Automobile Engineers Association and the Department of Automobile Engineering students on February 8 & 9th, 2019. The Media partners were Motor Vikatan and the event witnessed coverage from News 18. The sponsors of Automeet’19 were Poorvika, Uniq technologies, Max riders community[…]