ஊழல்

    ஊனமுற்ற சமுதாயம் உழைப்பை மறந்து ஊழலை நம்பியது, சிறுதுளியும் சேர்ந்து பெருவெள்ளமாக பெருக்கெடுக்க நாடே நஞ்சாகியது, தரமில்லா தாவரங்கள் அரியாசனத்தில் அமர, வாசமான மலர்கள் கால்வாயில் கரைகிறது, சட்டத்தின் எதிரே கள்வனின் மொழியை அரசன் ஏற்க காசோலையே காற்றாகியது,     நெழிந்த நாட்டை உயரம் உயர்த்த நீயே உரமாகு என் தோழா!!!!   கவிஞர்: விஸ்வஜித்ஆகாஷ், நான்காம் ஆண்டு, Automobile Department.

GANAPATHI BAPPA MORIYA

By Gayatri Souryaja Festive season is here. Sales, discounts and other offers in the shops owing to Ganesh Chaturthi can be witnessed all around us. Ganesha idols, his accessories, flowers, all his favorites are being sold almost everywhere! It is bliss looking around at everyone being so happy, so content and all set for GANESH[…]

Rage

By Roshana Naresh Sunaina  had to leave her office late that night. Of all the things to worry about, she is vexed every time to contend with her boss about the unsafe timing. And her heart feels a thud everytime she comes across the news of violence against women. Are you able to connect yourself[…]