காதல் மழை – கவிதை

ஒரு குடை! இரு இதயம்! முத்தமிடும் மேகம் ! பொழிந்திடும் வானம்! புன் சிரிப்பு! மழைத் தூறல்! சிலிர்த்திடும் தென்றல் ! முடிவில்லா உரையாடல் ! கண்ணிமையா பார்வை! கலந்திடும் காமம்! மனம் கேட்கிறது.. “காதலா??? ” நான் உரைத்தேன்.. “காதலோ???!!” அவள் அன்பளித்தாள்.. “காதலே!! ” என்று… இறுதியில்… இரு இதயம் ஓர் இதயம் மானதோ ஒரே குடைக்குள் காதலால்!! கவிஞர்: மணிகண்டன், இறுதி ஆண்டு, Information Technology.