வழி தவறி…

செமஸ்டரின் முடிவில்…  வாழ்வில் சிறந்து விளங்க, கல்வியை             நோ௧்கி ஒன்றாக பயணித்தோம். கடமைகள் கண்எதிரே நிற்க,                                             -எதிர்காலத்தின்             அனல் தேகத்தைத் தாக்கியது. நானும் எனது உடன்பிறவா தோழனும். பாதை[…]