திரும்பி பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறாள்

By Vicky Muraliஉன்னை பார்க்கும் நேரத்தை விட பார்க்காத நேரத்தில் அதிகமாய் பார்க்கிறேன் ..!பார்க்கும் நொடியை விட… பார்க்காத நொடியில் காதல்ஒளிந்துகொண்டிருக்கிறது…..!நீ இருந்திருந்தால் கூட இவ்வளவு காதலித்து இருப்பேனா தெரியாது……!போனதால் மட்டுமே அந்த சுவடுகள் உள்ளது ……இருந்திருந்தால் சுவடுகள் காதல் சுவடுகள் செத்திருக்கும்….!உதட்டோடு உதடு ஓட்டுவதை விட உன் பார்வைக்காக காத்திருந்த நொடிகளிலே காதல்அதிகம் ….!காதலித்ததை விட நான் காதல் சொல்லும் முன் கடந்து செல்லும் முன் …இந்த பார்வை காதலா என்னும் சந்தேகத்தில் காதல் அதிகம்[…]