வாக்குரிமை நம் வாழ்வுரிமை

நாளை நம் எதிர்காலம் கறை படியாமல் இருக்க, நாம் நம் ஆள்காட்டி விரல்நுனியை கறை படுத்திக்கொள்ளும் நாள்! நாளை நாம் சிந்தித்துச் செலுத்தப்போகும் வாக்கு, நம் நாட்டின் நயவஞ்சக அரசியல்வாதிகளுக்கு நாமிடும் தூக்கு! கவிஞர் : கருப்பசாமி, நான்காம் ஆண்டு, Aerospace Engineering. #TheMITQuill #Elections2019

அன்பின் இலக்கணமாய்…

MIT எனும் Main program-ல் Infiniteloop ஆக அமைந்த உறவாம், “Snrs-jnrs” என்ற இலக்கணம், ஓர் சொல்லில் அடங்கா காவியம்! முதன்முறை பயந்த விழிகளுடன் சொற்கள் வெளிவராமல் நின்றநேரம் “Intro kudu” என்றவுடன் “Snr அப்படினா?” என்று முழித்து நின்ற நொடிகளையும் ஏனோ நினைக்கையில் நகை தான் தோன்றுகிறது! “Ragging” என்ற பெயரில் எங்கள் சேட்டையை நீங்கள் ரசித்து, “Task” என்ற பெயரில் உங்கள் குறும்பை நாங்கள் அறிந்து, “Series”  என்ற குடும்பமாகி, “Treat” என்று பாசங்கள்[…]

EXPRO’19

The Association of Production Engineers(TAPE) from the Department of Production Technology conducted EXPRO’19, the National level Inter Collegiate Symposium on March 8,9. The Inaugural Ceremony on day 1 was graced by the Chief Guest Mr. G.A.Shankar from Caterpillar, who gave an inspiring speech and elaborated EXPRO. He was accompanied by Mr. Sivaramakrishnan, Head of the[…]

DexBot-2019

DexBot is the annual National level Robotics symposium hosted by the MIT Robotics association (MITRA). The 2019 edition of DexBot was held on the 8th and 9th of March. The event was aimed at providing an avenue for robotics enthusiasts to showcase their dexterity and innovations in the field. The Symposium saw the participation of[…]

Captain Marvel – Review

“Lit”, “Marvel-lous”, “Old wine”, “Glamorous, funny and an epitome of Illogicity”. These were some of my friends’ reviews when we walked out of the theatre after watching Marvel’s new movie- Captain Marvel. This latest new blockbuster is one of the main reasons why Marvel has been the boss in the “Superhero industry”. (Sorry about that,[…]