ஓர் விவசாயின் குமுறல்

ஊருக்கே சோறுபோட்ட இனம் என்ற பெருமையை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு உண்ணும் ஒருவேளை உணவுக்கும் வழி இழந்தோம்.நகரமயமாக்கலுக்காக காடுகளை அழித்தார்கள்.விவசாய நிலங்களை எல்லாம் வீட்டுமனைகளாக்கினார்கள்.ஆறுகளை எங்கே போவோம் நாங்கள்:       பல்லாயிரம் கனவுகளுடன்(சில ஆயிரம் கடனுடன்) சித்திரை முதல் நாள் ஏர் பூட்டி உழவோட்டி மழைக்காக மருகி காத்திருந்து ஆடி பட்டம் தேடி விதைத்து ஆவணியில் உரமூட்டி,அடிக்கடி களையெடுத்து நீருக்காக ஏங்கி நிற்கையில் கார்த்திகையில் மழையடிக்க கனமாய் இருந்த மனம் மண்வாசக்காற்றிலே லேசாக.பயிரை ஓர் அடி[…]

The Whatsapp Status

  Dazzling floor reflecting the scenario inside, transparent windows manifesting the situation outside, well varnished white walls embedded with expensive hangings, eyes being felicitated by the flickering ceramics on the protruding shelves, fragrance of the flowers captivated in elegant pottery, mild piece of music around and myself seated in the majestic and furnished hall. I[…]

சூழ்நிலை கைதியாக உணர்ந்ததுண்டா ?

  சூழ்நிலைக் கைதியான தருணமா?? அல்ல தருணங்கள் என்பதே சரியாகும் என்பது என் கருத்து. வாழ்வையே பலரும் சூழ்நிலைக் கைதியாகவே தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்…   யாரோ ஒருத்தரை சுட்டிக் காட்டுவது மதியீனம். நம் வாழ்வே, நாம் ஒரு சூழ்நிலைக் கைதிதான் என்பதைப் பல சமயங்களில் எடுத்துக்காட்டவில்லையா?   “இரவே! தினமும் ஏன் கறுப்பு உடை அணிகிறாய் பகலில் சாகும் சத்தியங்களுக்காகத் துக்கம் கொண்டாட…” -அப்துல் ரகுமான்   என்னவொரு கூற்று!!        […]

The Unknown

Prologue 9.30 PM, 17th February 3102 BC, Jara’s Hut “That was our last meal, dear. We have no food left for the morning.” said Tara. “But I thought that we had enough supplies for two days. Why did you not inform me earlier?” frowned Jara. “How could I? If I had told you earlier, you[…]

இந்தியாவும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியும்

  விண்வெளி ஆராய்ச்சி குறித்து பொதுவாக எழுதுவதைக் காட்டிலும் நம் தேசத்தோடு பிறவற்றை ஒப்பிட்டுரைப்பதே தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் சமீப கால அசுர வளர்ச்சியை ஒற்றை வரியில் சுருக்கமாகக் கூற வேண்டுமானால், மட்டைப்பந்துக்கு இணையாக சிறந்து விளங்கும் துறை என்பதே பொருத்தமாகும். இந்தியா ஒன்றும் அமெரிக்கா, ரஷ்யா போன்று ஆரம்ப கால கட்டத்திலிருந்தே இவ்வகை ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை. அந்நாடுகளுக்குப் பிறகே நாம் அத்துறையில் கால்பதித்தோம். ஆனால் ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் அவர்களுக்கு இணையாக,[…]

90 Seconds…

    JUNE 20, 2017; 1105hrs IST; Space… The mammoth 2000kg INDSAT-8 floated silently in space like a blue whale cruising the seas. “The jack of all trades in the satellite world”, beamed Dr.Ajmeer, president of ISRO, during its launch. The craft’s responsibilities varied from telecommunication to remote sensing and much more. At present, in[…]