கல்வி முறை கண்ட மாற்றங்கள் , அதன் விளைவுகள்

ஒரு நாட்டை அழிக்க வேண்டுமென்றால் அதன் அடையாளம் , மொழி ஆகியவற்றை அழித்தால் தான் இது சாத்தியம். இது யாவரும் அறிந்ததே. ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு முன்னர், இந்திய நாடு பல வகைகளில் செல்வம் மிகுந்த பூமியாகவே இருந்தது. அவரவர் அவரவரது தொழில்களைச் செய்து இன்புற்று வாழ்ந்தனர். பல அபூர்வ ஒளி வீசும் கற்கள் அரசர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தன. விவசாயம் நன்றாக நடைபெற்று வந்தது. வாஸ்கோ டா காமா முதன் முதலாக இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பாவிலிருந்து கி.பி . 1498 ஆம்[…]

In Conversation – the Michigan MITian

We, The MIT Quill are happy to present our  column – “In Conversation” , where we interview people within the college who we believe posses experiences and thoughts to be shared, right from the security guards to our seniors so as to create an healthy bonding in the campus which would be of interests to[…]

In Conversation – Placement Diaries

We, The MIT Quill are happy to present our new column – “In Conversation” , where we interview people within the college who we believe posses experiences and thoughts to be shared, right from the security guards to our seniors so as to create an healthy bonding in the campus which would be of interests[…]

Climate Change and Carbon Taxation

This year, the Nobel prize was awarded to William Nordhaus and Paul Romer for earlier warning of climate change. Nordhaus has warned about global warming and Romer developed more economic models to predict the economical consequences of climate change and carbon emission.     Carbon taxation are practically difficult to follow and adopt in even[…]

Review of the “Wet & Wild” : Aquaman

  Aquaman can be boldly declared as one of the best saves of this century. Next to Christopher Nolan who saved Batman for us, James Wan being an Aquaman fan himself has not only saved Aquaman but also the whole DC Extended Universe (DCEU) after the Justice League fiasco.   ‎ The film while being[…]

கடன்

தெய்வமே ஏன் வந்தாயோ ? என் வாழ்க்கையில் ஏன் வந்தாயோ ? உலகை நல்வழியில் மட்டுமே பார்த்த என் கண்களைக் கழுவி விடத்தான் வந்தாயோ ? கையளவு நெஞ்சத்தைக் கூட வலி நிரப்பி கனக்கச் செய்யும் வித்தையைச் சொல்லித்தர வந்தாயோ ? வாளையும் வில்லையும் தில்லையும் மிஞ்சும் சொல்லின் வீரியத்தை உணர்த்திட வந்தாயோ ? அச்சொல்லை விடவும் கொடியது புறக்கணித்தில் என்று வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட வந்தாயோ ? திருவிழாவில் தொலைந்த பச்சைப் பிள்ளையின் ஏக்கத்தை வளர்ந்த[…]

எதிலே நிம்மதி?

நிம்மதி வண்டுக்கு தேன் உண்ட பின் நிம்மதி நதிக்கு கடலில் இணைந்த நிம்மதி வண்டுக்கு தேன் உண்ட பின் நிம்மதி நதிக்கு கடலில் இணைந்த  பின் நிம்மதி கார்மேகத்திற்கு மழையை பொழிந்த பின் நிம்மதி மழைத்துளிக்கு மண்ணில் கலந்த பின் நிம்மதி   ஒளிக்கு இருள் நீக்கிய பின் நிம்மதி ஒலிக்கும் ஓசை இசையான பின் நிம்மதி காய்க்கு கனியான பின் நிம்மதி மண்ணில் வாழும் மாந்தர்க்கு உழைப்பின் பலன் கிடைத்த பின் நிம்மதி கவலைகள் ஒழிந்த பின் நிம்மதி வெறுப்புகள்,[…]