வகுப்பறை – கவிதை

தூக்கம் தெளியாத கண்களுடன் துள்ளிக் குதித்த இதயங்கள்! லெக்ட்சர் இல்லை என்றவுடன் உற்சாகமாக ஊர்சுற்ற திட்டங்கள்! கண்ணில் ஆர்வத்துடன் கதையடிக்க – காத்திருக்கும் கவிதைப் பொழுதுகள்! பசி வந்து ஆட்கொண்ட வேளை மேஜைக்கடியே திறப்போம் திண்பண்டங்கள்… வகுப்பின் இறுதி மேஜையின் இம்சை முதல் மேஜையின் Entertainment ஆக சத்தமின்றி கனவில் சாதனை செய்யும் சிகரம் தொட பிறந்தோர் எழ! மூன்றே விநாடிகளில் முணுமுணுத்தப்படி காதைக் கடிக்கும் Comments! ஒலி எழும்பாத ஓசையில் குலுங்கி குலுங்கி சிந்தும் சிரிப்பு![…]

Final Year They Said – A Poem

  Final year they said Meant senior we thought. None to question. None to demand. None to fear. Attendance wasn’t seen Classes haven’t been Exams weren’t much Things were as such. Final year they said, Meant senior we thought. Then placements rolled in Interviews poured in Worst of stress faced While getting placed While projects[…]

Flight 2018 – Report

  In order to enrich the students’ intelligence in various concepts and to understand their depth in their fields, Madras Institute of Technology conducts various symposiums every year. FLIGHT is one of the oldest symposiums of MIT. FLIGHT 2k18 is a national level technical symposium conducted by The Department of Aerospace Engineering and Association of[…]

Electrofocus 2018 – Report

The Department of Electronics Engineering conducted its two day national level inter-college technical symposium, Electrofocus on March 9 and 10 of 2018 with the help of the Electronics Engineers Association (EEA). The event sponsors were Cypress, BSNL, CISCO, Samsung, SSIR, Top Engineers, and TIME institute. Other sponsors includes accessories partner, uniq technologies, online media partner[…]